Concepto de talento

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Finalidade da contratación

A riqueza máis valiosa de Shengyang son os empregados que teñen o espírito de servizo e o sentido da responsabilidade e son competentes para os postos da empresa en termos de capacidade.

Política de xestión

Debemos recoñecer as necesidades das persoas, valoralas, desenvolver o seu potencial e fomentar a súa creación.

Obxectivo de xestión: orientado ás persoas

Crear oportunidades xustas para o desenvolvemento individual dos empregados.

Proporcionar boas condicións e facilidades aos empregados para recibir nova información, aprender novos coñecementos e dominar novas habilidades.

Constrúe un equipo de persoal de primeira clase e preste atención á formación de calidade.

Cultiva o sentimento de orgullo e pertenza dos empregados.